HemVälkommenKampanjerVerksamheterKontakt
Elinstallationer
ROT-Avdrag
Bioenergi
Vindkraft
Bygginstallationer
Fastighetsförvaltning
ROT-Avdrag

Skatteavdrag för konsumenter


Ny länk för uträkning av ROT-Avdrag. LÄNK ROT AVDRAG


Nyheter
EIO Eltest, som testar att din elanläggning och ditt hus är elsäkert, är avdragsgillt i deklarationen vid flytt och privatpersoner får numera göra ROT-avdrag för elinstallationsarbeten och energibesparande åtgärder.

EIO Eltest är avdragsgillt i samband med köp eller försäljning av bostad
Mäklarprovision, värdering, besiktning, annonser, juridisk hjälp och tillfällig magasinering vid försäljning av en bostad är också avdragsgillt i deklarationen. Däremot är inte städning, packning och flyttransport avdragsgillt, utan räknas som levnadskostnader av Skatteverket.

Rot-avdraget gäller då fel ska rättas till som upptäcktes vi en EIO Eltest
Om en elinstallatör har genomfört en EIO Eltest och upptäckt fel eller brister i elanläggning kan kunden göra avdrag om det är renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Elinstallatören måste inneha F-skattsedel. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, dock max 50 000 kronor per person och år. Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 100 000 kr.

Nytt ROT-avdrag gäller från den 8 december
Redan måndagen den 8 december börjar regeringens förslag till nytt ROT-avdrag gälla. Eftersom det endast är arbetskostnaden som är avdragsgill är det viktigt att kunden får fakturor där arbetskostnaden är specificerad eftersom materialkostnaden är inte avdragsgill. Det nya ROT-avdraget införs inom ramen för det gällande avdraget för hushållstjänster.

En konsument kan få avdrag för både hushållsnära tjänster och bygg- och reparationstjänster med halva arbetskostnaden, som får vara högst 100 000 kr per år. Det innebär att om en konsument anlitar en städfirma för 25 000 kr under ett år kan kunden även anlita en hantverkare och betala för 75 000 kr i arbetskostnad. Skattesubventionen blir då totalt 50 000 kr.
  • Skatteverket kommer att publicera uppdaterad information på www.skatteverket.se .
  • Avdraget gäller ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter.

Vad är ett ROT-skatteavdrag?
Ett ROT-skatteavdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

Vad innebär det aktuella förslaget om ROT-skatteavdrag?
Förslaget innebär att ROT-arbeten förs in i nuvarande system för skattereduktion för hushållstjänster (RUT). Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.
Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som nuvarande RUT-arbeten. Underlaget för skattereduktion utgörs av arbetskostnaden.

Vilka slags arbeten ingår?
Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen. Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.

Hur länge gäller ROT-skatteavdraget?
Förslaget om att införa ett ROT-skatteavdrag är permanent.

När kommer kunderna att kontakta dig och vill börja renovera sina hus
De kan kontakta dig direkt. Regeringen kommer att överlämna en proposition till Riksdagen under våren 2009. Men de förslagna reglerna ska tillämpas för arbeten som påbörjas redan från och med måndagen den 8 december 2008.

Är det när arbetet startade eller faktureringsdag som avgör om jag får göra ROT-skatteavdrag?
Arbetet måste ha utförts från den 8 december 2008 och betalning måste i praktiken ske i efterhand.

Vad händer med skattereduktionen för arbete som utförs under 8-31 december 2008?
Kostnad för arbeten under denna tid kommer att läggas samman med kostnader som man har under 2009. Det betyder att det tak om 50 000 kronor i skattereduktion som gäller för 2009 även omfattar perioden 8-31 december 2008. Därefter gäller max 50 000 kronor per år och individ.
Kostnad för arbete som utförts 8-31 december 2008 kommer att beaktas i deklarationen som ska lämnas 2010.

Gäller miniminivån om 1000 kronor även för ROT-arbeten?
Ja, på samma sätt som gäller i dag för hushållsnära tjänster finns en sådan begränsning. Regeringen har föreslagit att denna begränsning ska tas bort från och med den 1 juli 2009.

Gäller ROT-skatteavdraget endast för adressen där kunden är skriven på?
Nej, det finns ingen sådan begränsning. ROT-skatteavdraget gäller däremot endast arbeten på ett småhus som du äger eller en bostadsrätt som du innehar.  En kund kan låta bygga om eller till såväl det egna hemmet som fritidshuset. Maxbeloppet på 50 000 kronor i skattereduktion per år gäller dock samtliga hus.

Räknas ett fritidshus som ett småhus?
Samma definitioner gäller som vid fastighetstaxeringen. Om ett fritidshus betecknas som småhus vid fastighetstaxeringen så gäller detta även vid tillämpningen av ROT-skatteavdraget.

Måste man äga en bostad för att kunna utnyttja ROT-skatteavdraget?
Ja, ett småhus eller en bostadsrätt.

Ingår energisparande åtgärder?
Ja, många energisparande åtgärder bör kunna ses som reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Men man kan inte få skattereduktion för arbete som man får bidrag eller annat stöd för från staten, en kommun eller ett landsting.

När får jag skattelättnaden?
Precis som för hushållstjänster kommer skattelättnaden att kunna ges direkt vid köpet. Dessa regler träder dock i kraft den 1 juli 2009. Till dess gäller, liksom för hushållstjänster, att man måste ansöka om skattereduktion hos Skatteverket för att därefter få skattereduktionen tillgodoräknad vid 2010 års taxering. Om man vill få pengarna snabbare finns möjlighet att begära jämkning av skatten hos Skatteverket. Med de nya reglerna som träder i kraft den 1 juli 2009 så betalar köparen halva arbetskostnaden inklusive momsen till säljaren. Säljaren får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.

När får hantverkare ersättning från Skatteverket?
Den nya så kallade fakturamodellen där utföraren av tjänsten får halva arbetskostnaden utbetalad av Skatteverket föreslås gälla från och med den 1 juli 2009.

Varför gäller ROT-skatteavdraget inte för hyresrättsinnehavare?
Precis som för RUT är skattelättnaden för ROT något som införs för att underlätta för hushållen, och inte för fastighetsägare. En effekt av detta är att hyresrättsinnehavare inte kan göra ROT-skatteavdrag men det beror på att de inte direkt betalar för underhåll eller reparationer i sin lägenhet.

Länkar:
www.skatteverket.se
www.eio.se
www.eio-eltest.se
Copyright © 2013 ABvee